سرتیتر خبری
سریزد
برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در کویر هرفته از دریچه دوربین 14 اسفند 1395

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در کویر هرفته از دریچه دوربین

همایش پیاده روی خانوادگی استان یزد، روز جمعه از محل روستای تاریخی سریزد تا هرفته شهرستان مهریز، برگزار شد. ...