سرتیتر خبری
سفررییس جمهور
اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (11) مشروح گزارشات 6 الی 10 یزدفردا -دومین سفر استانی رییس جمهور(47) 01 اسفند 1387

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (11) مشروح گزارشات 6 الی 10 یزدفردا -دومین سفر استانی رییس جمهور(47)

...

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (10) -دومین سفر استانی رییس جمهور(46) 01 اسفند 1387

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (10) -دومین سفر استانی رییس جمهور(46)

...

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (9) -دومین سفر استانی رییس جمهور(45) 01 اسفند 1387

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (9) -دومین سفر استانی رییس جمهور(45)

...

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (8) -دومین سفر استانی رییس جمهور(44) 30 بهمن 1387

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (8) -دومین سفر استانی رییس جمهور(44)

...

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (7) -دومین سفر استانی رییس جمهور(43) 30 بهمن 1387

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (7) -دومین سفر استانی رییس جمهور(43)

...

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (6) -دومین سفر استانی رییس جمهور(42) 30 بهمن 1387

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (6) -دومین سفر استانی رییس جمهور(42)

...

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (5) مشروح گزارشات تصویری 1تا 4-دومین سفر استانی رییس جمهور(41) 30 بهمن 1387

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (5) مشروح گزارشات تصویری 1تا 4-دومین سفر استانی رییس جمهور(41)

...

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری4 -دومین سفر استانی رییس جمهور(40) 30 بهمن 1387

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری4 -دومین سفر استانی رییس جمهور(40)

...

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری3 -دومین سفر استانی رییس جمهور(39) 30 بهمن 1387

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری3 -دومین سفر استانی رییس جمهور(39)

...

 اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری 2-دومین سفر استانی رییس جمهور(38) 30 بهمن 1387

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری 2-دومین سفر استانی رییس جمهور(38)

...

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری 1-دومین سفر استانی رییس جمهور(37) 30 بهمن 1387

اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری 1-دومین سفر استانی رییس جمهور(37)

...

يزدي ها سنگ تمام گذاشتند/ استقبال کم نظير از احمدي نژاد -دومین سفر استانی رییس جمهور(36)  30 بهمن 1387

يزدي ها سنگ تمام گذاشتند/ استقبال کم نظير از احمدي نژاد -دومین سفر استانی رییس جمهور(36)

...

احمدي نژاد: جامعه اي که در صراط الهي حرکت کند، اسوه و الگو خواهد بود-دومین سفر استانی رییس جمهور(35)  30 بهمن 1387

احمدي نژاد: جامعه اي که در صراط الهي حرکت کند، اسوه و الگو خواهد بود-دومین سفر استانی رییس جمهور(35)

...

سفرهاي استاني، مدال افتخاري بر سينه دولت نهم -دومین سفر استانی رییس جمهور(34)  30 بهمن 1387

سفرهاي استاني، مدال افتخاري بر سينه دولت نهم -دومین سفر استانی رییس جمهور(34)

...

سه طرح دانشگاه پيام نور تفت يزد با حضور وزير بهداشت راه اندازي شد-دومین سفر استانی رییس جمهور(33) 30 بهمن 1387

سه طرح دانشگاه پيام نور تفت يزد با حضور وزير بهداشت راه اندازي شد-دومین سفر استانی رییس جمهور(33)

...

همزمان با سفر رئيس جمهور به يزد،استاندار يزد آغاز عمليات اجرايي خط دوم انتقال آب به استان را خواستار شد -دومین سفر استانی رییس جمهور(32)  30 بهمن 1387

همزمان با سفر رئيس جمهور به يزد،استاندار يزد آغاز عمليات اجرايي خط دوم انتقال آب به استان را خواستار شد -دومین سفر استانی رییس جمهور(32)

...

رضایت احمدی نژاد از پیگیری مصوبات سفر به یزد -دومین سفر استانی رییس جمهور(31)  30 بهمن 1387

رضایت احمدی نژاد از پیگیری مصوبات سفر به یزد -دومین سفر استانی رییس جمهور(31)

...

نمايندگان استان يزد عصر امروز به اعضاي هيئت دولت مي‌پيوندند -دومین سفر استانی رییس جمهور(30)  30 بهمن 1387

نمايندگان استان يزد عصر امروز به اعضاي هيئت دولت مي‌پيوندند -دومین سفر استانی رییس جمهور(30)

...

 استقبال به ‌يادماندني مردم يزد از رئيس‌جمهور جواب خوبي به برخي توهمات است -دومین سفر استانی رییس جمهور(28)  30 بهمن 1387

استقبال به ‌يادماندني مردم يزد از رئيس‌جمهور جواب خوبي به برخي توهمات است -دومین سفر استانی رییس جمهور(28)

...

ترافيك شديد استقبال‌كنندگان از رئيس‌جمهور به سمت اميرچخماق يزد -دومین سفر استانی رییس جمهور(27)  30 بهمن 1387

ترافيك شديد استقبال‌كنندگان از رئيس‌جمهور به سمت اميرچخماق يزد -دومین سفر استانی رییس جمهور(27)

...

رئيس جمهور وارد يزد شد -دومین سفر استانی رییس جمهور(26)  30 بهمن 1387

رئيس جمهور وارد يزد شد -دومین سفر استانی رییس جمهور(26)

...

وقتي ياري نيوز سفر استاني مي رود:ياري اندر كس نمي‌بينيد؟! ياران را چه شد؟!-دومین سفر استانی رییس جمهور(25) 30 بهمن 1387

وقتي ياري نيوز سفر استاني مي رود:ياري اندر كس نمي‌بينيد؟! ياران را چه شد؟!-دومین سفر استانی رییس جمهور(25)

...

نامه سرگشاده انجمن اسلامي دانشگاه يزد به احمدي نژاد و دعوت از ايشان براي حضور در دانشگاه یزد-دومین سفر استانی رییس جمهور(24) 30 بهمن 1387

نامه سرگشاده انجمن اسلامي دانشگاه يزد به احمدي نژاد و دعوت از ايشان براي حضور در دانشگاه یزد-دومین سفر استانی رییس جمهور(24)

...

پیام حضرت ایت الله وافی در خصوص سفر ریاست محترم جمهوردومین سفر استانی رییس جمهور(23) 30 بهمن 1387

پیام حضرت ایت الله وافی در خصوص سفر ریاست محترم جمهوردومین سفر استانی رییس جمهور(23)

...

اتهام نماينده مردم يزد به استاندار و فرماندار يزد :آقاي اولياء! خجالت بكشيد! مردم آبرومند يزد، گشنه يك شام و ناهار نيستند بیاید-دومین سفر استانی رییس جمهور(22) 30 بهمن 1387

اتهام نماينده مردم يزد به استاندار و فرماندار يزد :آقاي اولياء! خجالت بكشيد! مردم آبرومند يزد، گشنه يك شام و ناهار نيستند بیاید-دومین سفر استانی رییس جمهور(22)

...

شاعر یزدی به مناسبت حضور رییس جمهور احمدی نژاد در یزد : ما خریدار حُسنیم و مشتاق دیدار  یوسفم  باز گویا به کنعان بیایددومین سفر استانی رییس جمهور(21)  30 بهمن 1387

شاعر یزدی به مناسبت حضور رییس جمهور احمدی نژاد در یزد : ما خریدار حُسنیم و مشتاق دیدار یوسفم باز گویا به کنعان بیایددومین سفر استانی رییس جمهور(21)

...

مردی با نمره بیست  به بهانه بیستمین خبر یزدفردا از سفر رییس جمهور به استان یزد: دومین سفر استانی رییس جمهور(20)  29 بهمن 1387

مردی با نمره بیست به بهانه بیستمین خبر یزدفردا از سفر رییس جمهور به استان یزد: دومین سفر استانی رییس جمهور(20)

...

پیام حجه الاسلام و المسلمین یحیی زاده در خصوص سفر ریاست جمهور به استان یزد دومین سفر استانی رییس جمهور(17)  29 بهمن 1387

پیام حجه الاسلام و المسلمین یحیی زاده در خصوص سفر ریاست جمهور به استان یزد دومین سفر استانی رییس جمهور(17)

...

اختصاصی یزدفردا :برنامه های پیشنهادی زارچ در سفر دوم ریاست جمهوری- دومین سفر استانی رییس جمهور(16) 29 بهمن 1387

اختصاصی یزدفردا :برنامه های پیشنهادی زارچ در سفر دوم ریاست جمهوری- دومین سفر استانی رییس جمهور(16)

...

استاندار یزد :شخصیتی وارد دیار دارالعباده می شود که حمایتهای رهبری معظم انقلاب را به صورت مداوم داشته است-دومین سفر استانی رییس جمهور(13) 29 بهمن 1387

استاندار یزد :شخصیتی وارد دیار دارالعباده می شود که حمایتهای رهبری معظم انقلاب را به صورت مداوم داشته است-دومین سفر استانی رییس جمهور(13)

...

آیت الله حسنعلی : بعد از دوران ریاست جمهوری رهبر انقلاب مانند این دولت و بهتر این رئیس جمهور نداشتیم-دومین سفر استانی رییس جمهور(12) 29 بهمن 1387

آیت الله حسنعلی : بعد از دوران ریاست جمهوری رهبر انقلاب مانند این دولت و بهتر این رئیس جمهور نداشتیم-دومین سفر استانی رییس جمهور(12)

...

پيشرفت 70 درصدي عمليات ساخت مخزن پنج هزار متر مكعبي شهر بافق-دومین سفر استانی رییس جمهور(11)  29 بهمن 1387

پيشرفت 70 درصدي عمليات ساخت مخزن پنج هزار متر مكعبي شهر بافق-دومین سفر استانی رییس جمهور(11)

...

مدير عامل شركت آبفار يزد تحقق مصوبات سفر اول هيات دولت را تشریح نمود-دومین سفر استانی رییس جمهور(10) 29 بهمن 1387

مدير عامل شركت آبفار يزد تحقق مصوبات سفر اول هيات دولت را تشریح نمود-دومین سفر استانی رییس جمهور(10)

...