سیستم دفاع هوایی
 استارت فور؛ اقدامات فشرده در پایگاه نظامی ایران/ تقویت سیستم دفاع هوایی 09 مرداد 1395 - 17:32

استارت فور؛ اقدامات فشرده در پایگاه نظامی ایران/ تقویت سیستم دفاع هوایی

«تصاویر ماهواره ای که اخیرا ارائه شده نشان می دهند، ساخت و سازهای فشرده ای در یک پایگاه دفاعی نزدیک تهران در جریان است ...» ...