سرتیتر خبری
سینما
تحلیل «خواب‎‌های خط‌خطی» در یزد 01 بهمن 1398

تحلیل «خواب‎‌های خط‌خطی» در یزد

کارگردان فیلم «خواب‌های خط‌خطی» گفت: بازی گرفتن از کودکان در هوای 45 تا نزدیک به 50 درجه، بسیار سخت بود. ...