سرتیتر خبری
شاهد
گزارش تصویری :برگزاری مراسم افطاری دبیرستان شاهد یزد با حضور مسئولین و دبیران 23 خرداد 1395 - 15:08

گزارش تصویری :برگزاری مراسم افطاری دبیرستان شاهد یزد با حضور مسئولین و دبیران

...

در عین نا باوری قسمتی از مدرسه شاهد یزد (شهید رمضانزاده) توسط مراجع قضایی خلع ید و پلمپ شد!!!!(تصاویر)(1 نظر) 20 فروردین 1395 - 21:13

در عین نا باوری قسمتی از مدرسه شاهد یزد (شهید رمضانزاده) توسط مراجع قضایی خلع ید و پلمپ شد!!!!(تصاویر)(1 نظر)

آیا 500 دانش آموز خانواده شاهد و ایثارگر ارزش وقت گذاشتن مسئولین استان برای حل موضوع را ندارند ؟این در در حالی است که ما برای زائر ...