عبید زاکانی
برگزاري كارگاه و نشست علمي"آشنايي با آرشيو ملي در مقياس بين المللي" توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد 11 مرداد 1394 - 23:55

برگزاري كارگاه و نشست علمي"آشنايي با آرشيو ملي در مقياس بين المللي" توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد

سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد در نظر دارد كارگاه و نشست علمي"آشنايي با آرشيو ملي در مقياس بين المللي" را برگزار نمايد. ...

انتقال صندوق هاي انتخاباتي به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد 11 مرداد 1394 - 23:54

انتقال صندوق هاي انتخاباتي به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد

صندوق هاي انتخاباتي از طريق فرمانداري يزد به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد منتقل شد. ...