فرخی سیستانی
اعتمادملی منطقه یزد در پاسخ به مطلب منتشره در یزدفردا " هیچ حمایتی از کاندیداهای مجلس، خصوصا اصولگرایان نداشته ایم 11 دی 1394 - 18:15

اعتمادملی منطقه یزد در پاسخ به مطلب منتشره در یزدفردا " هیچ حمایتی از کاندیداهای مجلس، خصوصا اصولگرایان نداشته ایم

اعتماد ملی:اعلام می دارد کارنامه اصولگرایان مخصوصا نمایندگان فعلی استان یزد در مجلس غیرقابل قبول بوده ...