سرتیتر خبری
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
عشق من فارسی(13):معادل کلمات «چیپس»، «فایل» و «زونکن»«آرشیو»، «آسانسور» و «ادیت» 05 مرداد 1395 - 18:21

عشق من فارسی(13):معادل کلمات «چیپس»، «فایل» و «زونکن»«آرشیو»، «آسانسور» و «ادیت»

...

عشق من فارسی(10) "معادل فارسی9 کلمه  «اس ام اس» ، «ایمیل» و «تلفن» «فلش تانک» ، «کانتینر» و «وارمر» «کاور» ، «دسر» و «کراکر» 04 مرداد 1395 - 12:53

عشق من فارسی(10) "معادل فارسی9 کلمه «اس ام اس» ، «ایمیل» و «تلفن» «فلش تانک» ، «کانتینر» و «وارمر» «کاور» ، «دسر» و «کراکر»

«کاور»: معادل «پوشن»-«دسر» : معادل «پی غذا»-«کراکر» : معادل «تردک»-«فلش تانک» معادل «آبشویه»-«کانتینر» معادل «بارگنج» -«وارمر» : ...

عشق من فارسی (11):معادل فارسی کلمات «سوپر استار» ، «گلایدر» و «توستر» «کامپیوتر» ، «کادر» و «هیتر» 03 مرداد 1395 - 21:06

عشق من فارسی (11):معادل فارسی کلمات «سوپر استار» ، «گلایدر» و «توستر» «کامپیوتر» ، «کادر» و «هیتر»

«کامپیوتر»، معادل رایانه-«کادر»، معادل « پایوران »-«هیتر» معادل «اجاقک»-« سوپراستار»، برای این کلمه معادل « ابرستاره »-«گلایدر»، م ...

عشق من فارسی (8):معادل فارسی شش کلمه  «الیتیسم»، «ایده آلیست» و «کابین» «ترک»، «پروبيوتيک» و «کاپ کيک» 03 مرداد 1395 - 20:35

عشق من فارسی (8):معادل فارسی شش کلمه «الیتیسم»، «ایده آلیست» و «کابین» «ترک»، «پروبيوتيک» و «کاپ کيک»

«ترک»معادل «خط»-«پروبیوتیک» : معادل «غذای زیست یار»-«کاپ کیک» : معادل «کیک فنجانی»-«الیتیسم» : معادل «نخبه گرایی»-«ایده آلیست» : ...

عشق من فارسی (7):معادل کلمات «آلبوم»، «اسانس» و «بروشور» «آشپزخانه اپن»، «آکادمیک» و «باند» 03 مرداد 1395 - 20:18

عشق من فارسی (7):معادل کلمات «آلبوم»، «اسانس» و «بروشور» «آشپزخانه اپن»، «آکادمیک» و «باند»

«آشپزخانه اپن» : معادل «آشپزخانه باز»-«آکادمیک» : معادل «دانشگاهی»-«باند» : معادل «نوار»-«آلبوم»: معادل «جنگ»-«اسانس»: معادل «عطر ...

عشق من فارسی(6)"معادل فارسی کلمات «آیفون»، «اشل» و «بن»  «آنتیک» ، «ارگان» و «بلندر» 03 مرداد 1395 - 19:46

عشق من فارسی(6)"معادل فارسی کلمات «آیفون»، «اشل» و «بن» «آنتیک» ، «ارگان» و «بلندر»

معادل فارسی کلمات «آنتیک» معادل«عتیقه» ، ، «ارگان»معادل «ترجمان» و «بلندر»معادل «مخلوط کن» «آیفون»معادل «آوابر»، « اشل»معادل «پایه ...

عشق من فارس (4):معادل فارسی شش کلمه «اپلی کیشن»، «اکولوژی» و «بوفه» «اپوزیسیون» ، «اکیپ» و «بالکن» 03 مرداد 1395 - 19:22

عشق من فارس (4):معادل فارسی شش کلمه «اپلی کیشن»، «اکولوژی» و «بوفه» «اپوزیسیون» ، «اکیپ» و «بالکن»

«اپوزیسیون»: معادل «گروه مخالف»-«اکیپ»: معادل «گروه مجهز»-«بالکن»: معادل «ایوانک» -«اپلی کیشن»: معادل «درخواست نامه»-«اکولوژی»: مع ...

عشق من فارسی(3):معادل فارسی «تیزر» ، «اسپری» و «سوبسید» 03 مرداد 1395 - 19:14

عشق من فارسی(3):معادل فارسی «تیزر» ، «اسپری» و «سوبسید»

"تیزر"معادل " آگهی تلویزیونی " و "اسپری"معادل " افشانه" -"سوپسید" معادل " یارانه " - ...

عشق من فارس(2):معادل فارسی کلمات « آنکال »، « اسکورت » و « بلوار »«پاستا» و «كرنر» 03 مرداد 1395 - 18:57

عشق من فارس(2):معادل فارسی کلمات « آنکال »، « اسکورت » و « بلوار »«پاستا» و «كرنر»

« آنکال »: معادل « گوش به زنگ »« اسکورت » : معادل آن را « هم روان »« بلوار » : معادل « چار باغ »«پاستا» : معادل «خمیراک» «کرنر»معا ...

عشق من فارسی(1):معادل فارسی کلمات  «اتیکت»«انیمیشن»«بی ینال»« اتوماتیک»« انسرینگ ماشین »« بیلان » 03 مرداد 1395 - 17:33

عشق من فارسی(1):معادل فارسی کلمات «اتیکت»«انیمیشن»«بی ینال»« اتوماتیک»« انسرینگ ماشین »« بیلان »

...

بیوگرافی مرحوم ابوالحسن نجفی زبان‌شناس و مترجم ایرانی 10 بهمن 1394 - 16:45

بیوگرافی مرحوم ابوالحسن نجفی زبان‌شناس و مترجم ایرانی

...