فروغی بسطامی
ديدار مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگي استانداري يزد با امام جمعه بافق 02 دی 1394
در دفتر امام جمعه بافق برگزار شد؛

ديدار مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگي استانداري يزد با امام جمعه بافق

...