محل درج آگهی شما

اخبار ویژه

سخنی با عامری و قمی به بهانه ی پایان جام جهانی و قهرمانی فرانسه

متعهدها و متعهدنماها...

متعهدها و متعهدنماها... سخنی با عامری و قمی به بهانه ی پایان جام جهانی و قهرمانی فرانسه ✍رضابردستانی پیشنهاد به عامری و قمی؛یک بار دیگر تصاویر شادی مردم فرانسه و کرواسی را ببینند شاید متوجه شوند چه فرصتی از یزد گرفته اند به سبب بی اعتمادی های ایجاد شد


محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما