محل درج آگهی شما

اخبار ویژه

سخنی با عامری و قمی به بهانه ی پایان جام جهانی و قهرمانی فرانسه

متعهدها و متعهدنماها...

متعهدها و متعهدنماها... سخنی با عامری و قمی به بهانه ی پایان جام جهانی و قهرمانی فرانسه ✍رضابردستانی پیشنهاد به عامری و قمی؛یک بار دیگر تصاویر شادی مردم فرانسه و کرواسی را ببینند شاید متوجه شوند چه فرصتی از یزد گرفته اند به سبب بی اعتمادی های ایجاد شداخبار ویژه

محل درج آگهی شما

یادداشت


محل درج آگهی شما