سرتیتر خبری
قانون اساسی
قانون اساسی تغییر می‎کند؟ مجلس نخبگان موضوع مغفول در اصلاح قانون اساسی| کاهش مراجعه به آرای عمومی ممنوع! 21 مهر 1396

قانون اساسی تغییر می‎کند؟ مجلس نخبگان موضوع مغفول در اصلاح قانون اساسی| کاهش مراجعه به آرای عمومی ممنوع!

مجلس - ۲۸ سال از اصلاحیه قانون اساسی می‎گذرد و امروز زمزمه‌های بازنگری دوباره در قانون اساسی و اصلاح آنچه یک بار تصمیم به تغییرش گ ...

آشنایی با شورای نگهبان با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 06 دی 1394

آشنایی با شورای نگهبان با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

علی اصغر باقری ...

صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی: جلسه چهلم 06 بهمن 1388

صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی: جلسه چهلم

...