قزاقستان
آسان سازی صدور روادید تجار ایران و قزاقستان 21 مهر 1398 - 23:56

آسان سازی صدور روادید تجار ایران و قزاقستان

رئیس مجلس تسهیل روادید برای تجار ایران و قزاقستان را مسئله دارای اهمیتی عنوان کرد. ...