مجتهد
گوشزد کردن قدرت موشکی به عربستان توسط مجتهد 09 مرداد 1395 - 16:41

گوشزد کردن قدرت موشکی به عربستان توسط مجتهد

"مجتهد" طی نقشه ای، قدرت موشکی ایران را به عربستان گوشزد کرد مجتهد در این نقشه به نقطه برد موشک های ایران در نقاط مختلف جهان اشار ...