مجید انصاری
عضو مجمع تشخیص مصلحت : پالرمو بر اساس قانون تصویب شده / دبیرخانه مجمع می‌خواست موضوع مسکوت بماند 21 مهر 1398 - 18:32

عضو مجمع تشخیص مصلحت : پالرمو بر اساس قانون تصویب شده / دبیرخانه مجمع می‌خواست موضوع مسکوت بماند

...

اشتغالزایی در ۸ سال گذشته صفر بود 25 مرداد 1395 - 11:33

اشتغالزایی در ۸ سال گذشته صفر بود

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: معدل خالص اشتغالزایی در ۸ سال گذشته صفر بوده است. ...