محاسبات ذهنی
استقبال استاندار از دانش آموز نخبه یزدی/استانداریزد: استان باید زمینه پرورش چنین استعدادهایی را فراهم کند+تصاویر 23 آذر 1394 - 20:25

استقبال استاندار از دانش آموز نخبه یزدی/استانداریزد: استان باید زمینه پرورش چنین استعدادهایی را فراهم کند+تصاویر

دانش آموز نخبه ریاضی "علی عرشیا وظیفه شناس" قهرمان قهرمانان مسابقات جهانی محاسبات ذهنی هند ...