مرتضی شایق
شایق خبر از رفع مغایرت 83 میلیاردی مغایرت های اعلام شده توسط حسابرسان را داد! 01 دی 1398 - 15:48
گزارش یزدفردا از جلسه شورای شهر یزد(30-9-98)

شایق خبر از رفع مغایرت 83 میلیاردی مغایرت های اعلام شده توسط حسابرسان را داد!

...

تمام مرغداری های یزد تعطیل است!!!!! 01 دی 1398 - 15:42
گزارش یزدفردا از جلسه شورای شهر یزد(30-9-98)

تمام مرغداری های یزد تعطیل است!!!!!

...

فیلم :گزارش یزدفردا از جلسه شورای شهر یزد(30-9-98)تذکر جدی و تند شایق 01 دی 1398 - 15:40
صحن شورای شهر

فیلم :گزارش یزدفردا از جلسه شورای شهر یزد(30-9-98)تذکر جدی و تند شایق

...

شهردار یزد جلو تخلف ایستاد 29 مرداد 1384 - 23:17

شهردار یزد جلو تخلف ایستاد

...

 ساخت پل غيرهمسطح در ميدان باهنر 18 مرداد 1384 - 21:28

ساخت پل غيرهمسطح در ميدان باهنر

...