سرتیتر خبری
مرمت
تجارب مرمتى معماری در مناطق غرب کشور بررسی شد 07 اردیبهشت 1395
در دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد؛

تجارب مرمتى معماری در مناطق غرب کشور بررسی شد

نشست مرمت و احیای آثار تاریخی با حضور مهندس صدرالدین شیردل، داراى فوق لیسانس افتخارى و دریافت کننده جایزه معمار برتر کشور در دانشک ...

نشست مرمت و احیای بناهای تاریخی در دانشگاه یزد برگزار شد 31 فروردین 1395

نشست مرمت و احیای بناهای تاریخی در دانشگاه یزد برگزار شد

...

کوچه هاشم خان یزد مرمت شد/تصاویر 04 بهمن 1394

کوچه هاشم خان یزد مرمت شد/تصاویر

...