سرتیتر خبری
مسجد
پاسخ دانشگاه آزاد مهریز به مطلب دستور العملی جالب در دانشگاه آزاد مهریز 02 شهریور 1398

پاسخ دانشگاه آزاد مهریز به مطلب دستور العملی جالب در دانشگاه آزاد مهریز

...

دستور العملی جالب در دانشگاه آزاد مهریز :حضور در مسجد برای اساتید به عنوان کارکرد محسوب نمی شود!!+اصل نامه (2 نظر) 27 مرداد 1398

دستور العملی جالب در دانشگاه آزاد مهریز :حضور در مسجد برای اساتید به عنوان کارکرد محسوب نمی شود!!+اصل نامه (2 نظر)

...

ثبت سه وقف جدید در شهرستان تفت/ از وقف ملک 40 متری تا وقف استخر 537 متری ‏ 21 دی 1396

ثبت سه وقف جدید در شهرستان تفت/ از وقف ملک 40 متری تا وقف استخر 537 متری ‏

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تفت از سه مورد وقف جدید با نیات مذهبی و توسعه مساجد خبر داد.‏ ...

مسجد يعقوبي یزد 04 مهر 1396

مسجد يعقوبي یزد

...

مسجد وزير یزد 04 مهر 1396

مسجد وزير یزد

...

مسجد نومالمير یزد 04 مهر 1396

مسجد نومالمير یزد

...

مسجد نمك كوب یزد 04 مهر 1396

مسجد نمك كوب یزد

...

مسجد نجاريان یزد 04 مهر 1396

مسجد نجاريان یزد

...

مسجد ميرزا یزد 04 مهر 1396

مسجد ميرزا یزد

...

مسجد ملا اسماعيل یزد 04 مهر 1396

مسجد ملا اسماعيل یزد

...

مسجد ملازينل یزد 04 مهر 1396

مسجد ملازينل یزد

...

مسجدملّا صفدرخان يا مصلّاي مير بيگ یزد 04 مهر 1396

مسجدملّا صفدرخان يا مصلّاي مير بيگ یزد

...

مسجد ملّا عبد الخالق یزد 04 مهر 1396

مسجد ملّا عبد الخالق یزد

...

مسجد مصلي عتيق یزد 04 مهر 1396

مسجد مصلي عتيق یزد

...

مسجد مرواريد یزد 04 مهر 1396

مسجد مرواريد یزد

...

مسجد فرط یزد 04 مهر 1396

مسجد فرط یزد

...

مسجد تل ( الرحمان ) یزد 04 مهر 1396

مسجد تل ( الرحمان ) یزد

...

مسجد کوفه شيخداد یزد 04 مهر 1396

مسجد کوفه شيخداد یزد

...

مسجدلرد تازيان( لرد مشير ) یزد 04 مهر 1396

مسجدلرد تازيان( لرد مشير ) یزد

...

مسجد گلدسته یزد 04 مهر 1396

مسجد گلدسته یزد

...

مسجدكوشكنو یزد 04 مهر 1396

مسجدكوشكنو یزد

...

مسجدکوچه دبّاغخانه (‌مسجد امام حسین ) یزد 04 مهر 1396

مسجدکوچه دبّاغخانه (‌مسجد امام حسین ) یزد

...

مسجدكوچك خطیب  یزد 03 مهر 1396

مسجدكوچك خطیب یزد

...

مسجد چهارده معصوم یا قدیم خیرآباد  یزد 03 مهر 1396

مسجد چهارده معصوم یا قدیم خیرآباد یزد

...

مسجد خرّمشاه یزد 03 مهر 1396

مسجد خرّمشاه یزد

...

مسجد حظیره (حظیره ملا )یا محمدیه 03 مهر 1396

مسجد حظیره (حظیره ملا )یا محمدیه

...

مسجد حاجی آخوند عرب عجم یزد 03 مهر 1396

مسجد حاجی آخوند عرب عجم یزد

...

مسجد چهل محراب یزد 03 مهر 1396

مسجد چهل محراب یزد

...

مسجد جوی بلبل یزد 03 مهر 1396

مسجد جوی بلبل یزد

...

مسجد جمعه مریم آباد (حضرت رقیه )یزد 03 مهر 1396

مسجد جمعه مریم آباد (حضرت رقیه )یزد

...

مسجد علیای نعیم آباد یزد 03 مهر 1396

مسجد علیای نعیم آباد یزد

...

مسجدجامع كبیر یزد 03 مهر 1396

مسجدجامع كبیر یزد

...

مسجدتبریزیان یزد 03 مهر 1396

مسجدتبریزیان یزد

...