سرتیتر خبری
مسجد
پاسخ دانشگاه آزاد مهریز به مطلب دستور العملی جالب در دانشگاه آزاد مهریز 02 شهریور 1398 - 19:23

پاسخ دانشگاه آزاد مهریز به مطلب دستور العملی جالب در دانشگاه آزاد مهریز

...

دستور العملی جالب در دانشگاه آزاد مهریز :حضور در مسجد برای اساتید به عنوان کارکرد محسوب نمی شود!!+اصل نامه (2 نظر) 27 مرداد 1398 - 20:40

دستور العملی جالب در دانشگاه آزاد مهریز :حضور در مسجد برای اساتید به عنوان کارکرد محسوب نمی شود!!+اصل نامه (2 نظر)

...

ثبت سه وقف جدید در شهرستان تفت/ از وقف ملک 40 متری تا وقف استخر 537 متری ‏ 21 دی 1396 - 12:40

ثبت سه وقف جدید در شهرستان تفت/ از وقف ملک 40 متری تا وقف استخر 537 متری ‏

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تفت از سه مورد وقف جدید با نیات مذهبی و توسعه مساجد خبر داد.‏ ...

مسجد يعقوبي یزد 04 مهر 1396 - 19:51

مسجد يعقوبي یزد

...

مسجد وزير یزد 04 مهر 1396 - 19:50

مسجد وزير یزد

...

مسجد نومالمير یزد 04 مهر 1396 - 19:49

مسجد نومالمير یزد

...

مسجد نمك كوب یزد 04 مهر 1396 - 19:48

مسجد نمك كوب یزد

...

مسجد نجاريان یزد 04 مهر 1396 - 19:47

مسجد نجاريان یزد

...

مسجد ميرزا یزد 04 مهر 1396 - 19:46

مسجد ميرزا یزد

...

مسجد ملا اسماعيل یزد 04 مهر 1396 - 19:45

مسجد ملا اسماعيل یزد

...

مسجد ملازينل یزد 04 مهر 1396 - 19:44

مسجد ملازينل یزد

...

مسجدملّا صفدرخان يا مصلّاي مير بيگ یزد 04 مهر 1396 - 19:42

مسجدملّا صفدرخان يا مصلّاي مير بيگ یزد

...

مسجد ملّا عبد الخالق یزد 04 مهر 1396 - 19:41

مسجد ملّا عبد الخالق یزد

...

مسجد مصلي عتيق یزد 04 مهر 1396 - 19:38

مسجد مصلي عتيق یزد

...

مسجد مرواريد یزد 04 مهر 1396 - 19:37

مسجد مرواريد یزد

...

مسجد فرط یزد 04 مهر 1396 - 19:36

مسجد فرط یزد

...

مسجد تل ( الرحمان ) یزد 04 مهر 1396 - 19:34

مسجد تل ( الرحمان ) یزد

...

مسجد کوفه شيخداد یزد 04 مهر 1396 - 19:33

مسجد کوفه شيخداد یزد

...

مسجدلرد تازيان( لرد مشير ) یزد 04 مهر 1396 - 19:31

مسجدلرد تازيان( لرد مشير ) یزد

...

مسجد گلدسته یزد 04 مهر 1396 - 19:29

مسجد گلدسته یزد

...

مسجدكوشكنو یزد 04 مهر 1396 - 19:27

مسجدكوشكنو یزد

...

مسجدکوچه دبّاغخانه (‌مسجد امام حسین ) یزد 04 مهر 1396 - 19:25

مسجدکوچه دبّاغخانه (‌مسجد امام حسین ) یزد

...

مسجدكوچك خطیب  یزد 03 مهر 1396 - 22:55

مسجدكوچك خطیب یزد

...

مسجد چهارده معصوم یا قدیم خیرآباد  یزد 03 مهر 1396 - 22:38

مسجد چهارده معصوم یا قدیم خیرآباد یزد

...

مسجد خرّمشاه یزد 03 مهر 1396 - 22:34

مسجد خرّمشاه یزد

...

مسجد حظیره (حظیره ملا )یا محمدیه 03 مهر 1396 - 22:32

مسجد حظیره (حظیره ملا )یا محمدیه

...

مسجد حاجی آخوند عرب عجم یزد 03 مهر 1396 - 22:26

مسجد حاجی آخوند عرب عجم یزد

...

مسجد چهل محراب یزد 03 مهر 1396 - 22:24

مسجد چهل محراب یزد

...

مسجد جوی بلبل یزد 03 مهر 1396 - 22:21

مسجد جوی بلبل یزد

...

مسجد جمعه مریم آباد (حضرت رقیه )یزد 03 مهر 1396 - 22:19

مسجد جمعه مریم آباد (حضرت رقیه )یزد

...

مسجد علیای نعیم آباد یزد 03 مهر 1396 - 22:17

مسجد علیای نعیم آباد یزد

...

مسجدجامع كبیر یزد 03 مهر 1396 - 22:15

مسجدجامع كبیر یزد

...

مسجدتبریزیان یزد 03 مهر 1396 - 22:12

مسجدتبریزیان یزد

...