سرتیتر خبری
مسجد جامعی
ناگفته‌های مسجدجامعی از حادثه پلاسکو 17 اسفند 1395 - 14:34

ناگفته‌های مسجدجامعی از حادثه پلاسکو

بیش از ٤٠ روز از حادثه پلاسکو گذشت؛ دراین مدت بحث‌های مفصلی صورت گرفت، این اتفاق چه درسی برای ما داشت؟ ...