سرتیتر خبری
مشاور
لیست رسمی مشاوران استاندار و احکام آن ها را منتشر کنید. 03 شهریور 1398 - 16:54
آقای صالحی! برای پرهیز از هر شائبه و سوء برداشتی لطفا!

لیست رسمی مشاوران استاندار و احکام آن ها را منتشر کنید.

...

مشاور اطلاع رسانی و روابط عمومی استاندار یزد منصوب شد(1 نظر) 09 دی 1394 - 08:01

مشاور اطلاع رسانی و روابط عمومی استاندار یزد منصوب شد(1 نظر)

...