معدل
دیپلمه های  ایرانی‌ با چه معدلی مدرک می گیرند؟ 15 مهر 1396

دیپلمه های ایرانی‌ با چه معدلی مدرک می گیرند؟

عبدالرسول عمادی با بیان اینکه لزوما نباید همه دانش‌آموزان در این آزمون شرکت کنند، ادامه داد: ما سال‌ها است در سنجش، شاخص‌های کیف ...