معدل
دیپلمه های  ایرانی‌ با چه معدلی مدرک می گیرند؟ 15 مهر 1396 - 12:07

دیپلمه های ایرانی‌ با چه معدلی مدرک می گیرند؟

عبدالرسول عمادی با بیان اینکه لزوما نباید همه دانش‌آموزان در این آزمون شرکت کنند، ادامه داد: ما سال‌ها است در سنجش، شاخص‌های کیف ...