سرتیتر خبری
مگس
مگس هم خاصیت دارد؟معجزه مگس در درمان زخم‌های شدید 10 خرداد 1395

مگس هم خاصیت دارد؟معجزه مگس در درمان زخم‌های شدید

...

آیا امسال هم شاهد هجوم مگس های مزاحم به مهریز خواهیم بود ؟ 09 خرداد 1395
علاج واقعه قبل از وقوع باید

آیا امسال هم شاهد هجوم مگس های مزاحم به مهریز خواهیم بود ؟

سال گذشته مردم شهر مهریز و الخصوص شهرک شهید رجایی با پدیده هجوم مگس های مزاحم مواجه شدند ! علت اصلی این پدیده در شهر مهریز وجود گل ...