میرزاده
شاخص رشد هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی باید بیش از رشد دانشجو باشد 28 دی 1394 - 13:26
میرزاده در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد:

شاخص رشد هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی باید بیش از رشد دانشجو باشد

...

گزارش تصویری از جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزدبا حضور اکثریت اعضا 28 دی 1394 - 01:11

گزارش تصویری از جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزدبا حضور اکثریت اعضا

هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد امروز صبح به ریاست دکتر میرزاده تشکیل جلسه داد. ...