نماز جمعه مهریز
امام جمعه مهریز بر انتخاب کابینه کارآمد توسط رئیس جمهوری تاکید کرد 14 مرداد 1396

امام جمعه مهریز بر انتخاب کابینه کارآمد توسط رئیس جمهوری تاکید کرد

یزد فردا : امام جمعه مهریز یزد در خطبه های نمازجمعه امروز این شهر با تبریک تنفیذ حکم رئیس جمهوری توسط مقام معظم رهبری بر انتخاب اع ...