سرتیتر خبری
نوجوان
اهدای عضو نوجوان 16 ساله نجات‌بخش 5 بیمار در انتظار پیوند 01 آذر 1395 - 13:39
مسؤول روابط عمومی بیمارستان شهید رهنمون اعلام کرد

اهدای عضو نوجوان 16 ساله نجات‌بخش 5 بیمار در انتظار پیوند

...