نگار
«نگار» از مرز ۲ میلیارد عبور کرد 14 مهر 1396

«نگار» از مرز ۲ میلیارد عبور کرد

در میان آثار تازه اکران شده فیلم «زرد» موفق شد نظر مخاطبان را به خود جلب کند و در تهران با اقبال مواجه شود. ...