هرسین
اسامی 22 نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه، هرسین 02 بهمن 1394 - 02:05
استان کرمانشاه

اسامی 22 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه، هرسین

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...