هواشناسی
یزد کمترین میزان بارش‌ را در ایران دارد 02 آذر 1398

یزد کمترین میزان بارش‌ را در ایران دارد

ارزیابی‌ میانگین ارتفاع ریزش‌های جوی در ۶۰ روز ابتدایی سال آبی‌جاری، از افت ۱۶ درصدی بارش‌ها نسبت به مدت‌زمان مشابه سال آبی گذشته ...