هیوندا
جنسیس جی۹۰ در ۳ فریم 28 دی 1394

جنسیس جی۹۰ در ۳ فریم

...

6 مصدوم حاصل تصادف پراید و هیوندا در جاده (بردستان سانیج)تفت +تصاویر