سرتیتر خبری
وحشی بافقی
تبریک سال نو به فرداییان 02 فروردین 1393 - 11:40

تبریک سال نو به فرداییان

...

گزارش تصویری"طنز / عملیات جستجو برای یافتن قبر وحشی بافقی آغاز شد! 23 آذر 1392 - 17:00

گزارش تصویری"طنز / عملیات جستجو برای یافتن قبر وحشی بافقی آغاز شد!

...

هوشیاری  تیم مذاکره کننده؛ خنثی کننده زیاده خواهی های دشمن فرصت طلب 22 آبان 1392 - 23:35

هوشیاری تیم مذاکره کننده؛ خنثی کننده زیاده خواهی های دشمن فرصت طلب

مرتضي رضائيان ...

 رئیس پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد 30 مهر 1392 - 20:34
با حکم وزیر نفت

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد

...

تندیس 1700ساله ایرانی بزرگترین تندیس ایران+تصاویر 23 مهر 1392 - 19:47
بزرگ‏ ترین مجسمه ایران که 1700سال پیش ساخته شد!

تندیس 1700ساله ایرانی بزرگترین تندیس ایران+تصاویر

...

بنای زیبا و معظم یادبود (آرامگاه )وحشی بافقی در مرکز شهر یزد کشف شد!! 20 مهر 1392 - 09:44
پاسخی به سئوال بی جواب علاقمندان وحشی بافقی

بنای زیبا و معظم یادبود (آرامگاه )وحشی بافقی در مرکز شهر یزد کشف شد!!

سردبیر یزدفردا ...

باحضورمشاور  وزیر ارشاد: 5عنوان کتاب باموضوع وحشی بافقی رونمایی شد 19 مهر 1392 - 02:28

باحضورمشاور وزیر ارشاد: 5عنوان کتاب باموضوع وحشی بافقی رونمایی شد

...

گزارش تصويري؛ نخستين همايش ملي وحشي بافقي 18 مهر 1392 - 11:32

گزارش تصويري؛ نخستين همايش ملي وحشي بافقي

...

رباعیات خواندنی از وحشی بافقی 17 مهر 1392 - 20:32
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

رباعیات خواندنی از وحشی بافقی

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ برادر 17 مهر 1392 - 20:29
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ برادر

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ شرف الدین علی 17 مهر 1392 - 20:28
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ شرف الدین علی

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ شاه 17 مهر 1392 - 20:26
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ شاه

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ دوست 17 مهر 1392 - 20:24
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ دوست

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی: در سوگواری حضرت امام حسین «ع » 17 مهر 1392 - 20:21
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی: در سوگواری حضرت امام حسین «ع »

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:در ستایش شاه غیاث الدین و شهزادگان: ای حــریـم خـوش نـسـیـم و ای فـضـای خـوش هـوا/	رشــک بـــاغ حــبـــتـــی هــم درهــوا، هــم درفــضــا 17 مهر 1392 - 19:09
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:در ستایش شاه غیاث الدین و شهزادگان: ای حــریـم خـوش نـسـیـم و ای فـضـای خـوش هـوا/ رشــک بـــاغ حــبـــتـــی هــم درهــوا، هــم درفــضــا

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: ســـال نـــو و اول بـــهـــار اســـت/	پــای گــل و لــالـه در نـگــار اســت 17 مهر 1392 - 19:07
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: ســـال نـــو و اول بـــهـــار اســـت/ پــای گــل و لــالـه در نـگــار اســت

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:گله یار دل آزار: ای گــل تـــازه کــه بـــویــی ز وفــا نــیــســت تــرا/	خــبـــر از ســرزنــش خــار جــفــا نــیــســت تــرا 17 مهر 1392 - 19:06
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:گله یار دل آزار: ای گــل تـــازه کــه بـــویــی ز وفــا نــیــســت تــرا/ خــبـــر از ســرزنــش خــار جــفــا نــیــســت تــرا

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:شرح پریشانی 17 مهر 1392 - 19:04
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:شرح پریشانی

...

ترجیع بند خواندنی از وحشی بافقی:ترجیع بند: سـاقـی بـده آن بـاده کـه اکـسـیر وجـود اسـت/	شـــویــنــده آلـــایــش هــر بـــود و نــبـــود اســـت 17 مهر 1392 - 19:00
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترجیع بند خواندنی از وحشی بافقی:ترجیع بند: سـاقـی بـده آن بـاده کـه اکـسـیر وجـود اسـت/ شـــویــنــده آلـــایــش هــر بـــود و نــبـــود اســـت

...

مثنوی از وحشی بافقی:از نامه پرسوز و گدازی که شاعر شوریده دل به دلدار سفر کرده خود نگاشته است 17 مهر 1392 - 18:52
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

مثنوی از وحشی بافقی:از نامه پرسوز و گدازی که شاعر شوریده دل به دلدار سفر کرده خود نگاشته است

...

مثنوی از وحشی بافقی:در تاریخ بنای گرمابه 17 مهر 1392 - 18:50
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

مثنوی از وحشی بافقی:در تاریخ بنای گرمابه

...

مثنوی از وحشی بافقی:در ستایش کاخ میرمیران 17 مهر 1392 - 18:49
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

مثنوی از وحشی بافقی:در ستایش کاخ میرمیران

...

مثنوی از وحشی بافقی:در ستایش ولی سلطان و بکتاش بیگ و قاسم بیگ 17 مهر 1392 - 18:47
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

مثنوی از وحشی بافقی:در ستایش ولی سلطان و بکتاش بیگ و قاسم بیگ

...

مثنوی از وحشی بافقی: در گله گزاری و ستایش: اهـــل دارالـــعـــبـــاده غـــیـــر از شـــاه/	کـــش خــــدا دارد از گـــزنـــد نـــگـــاه 17 مهر 1392 - 18:40
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

مثنوی از وحشی بافقی: در گله گزاری و ستایش: اهـــل دارالـــعـــبـــاده غـــیـــر از شـــاه/ کـــش خــــدا دارد از گـــزنـــد نـــگـــاه

...

مثنوی از وحشی بافقی: سرآغاز 17 مهر 1392 - 18:37
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

مثنوی از وحشی بافقی: سرآغاز

...

قطعه ای از وحشی بافقی:  تاریخ علم 17 مهر 1392 - 18:12
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: تاریخ علم

...

قطعه ای از وحشی بافقی: بنای بخت بنیاد 17 مهر 1392 - 18:07
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: بنای بخت بنیاد

...

قطعه ای از وحشی بافقی:وفا داری: رفـت محـیا شـبـی بـه خـانه و دید/	زن خـــود بـــا غـــیــاث بـــازاری 17 مهر 1392 - 18:06
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:وفا داری: رفـت محـیا شـبـی بـه خـانه و دید/ زن خـــود بـــا غـــیــاث بـــازاری

...

قطعه ای از وحشی بافقی: دریغ از جان قلی 17 مهر 1392 - 18:05
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: دریغ از جان قلی

...

قطعه ای از وحشی بافقی:دریغ دریـغ :از شــمـســه ایـوان عــصــمـت/	کـه تـا جـاویـد رخ پــنـهـان نـمـوده 17 مهر 1392 - 18:04
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:دریغ دریـغ :از شــمـســه ایـوان عــصــمـت/ کـه تـا جـاویـد رخ پــنـهـان نـمـوده

...

قطعه ای از وحشی بافقی: هجو شراب 17 مهر 1392 - 18:02
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: هجو شراب

...

قطعه ای از وحشی بافقی:  مبارک باد 17 مهر 1392 - 18:01
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: مبارک باد

...

قطعه ای از وحشی بافقی: غضنفر گله جاری 17 مهر 1392 - 18:00
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: غضنفر گله جاری

...