وزیر اقتصاد
تاكید بر تحقق كلیه ابعاد سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی 27 مرداد 1398 - 18:05
وزیر اقتصاد در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اصفهان :

تاكید بر تحقق كلیه ابعاد سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی

دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اصفهان بر تحقق کلیه ابعاد سیاست های کلی ...