ویکی لیکس
وقتی تهران معتقد بود طالبان یک طرح شیطانی علیه ایران است 30 مهر 1398
ویکی لیکس آن را منتشر کرده

وقتی تهران معتقد بود طالبان یک طرح شیطانی علیه ایران است

...