ژاله قائم مقامی
راهيابي تئاتر " چشمهاي مورب ، زلفهاي پريشان " به جشنواره بين المللي فجر+تصاویر 08 دی 1394 - 02:37
افتخاري ديگر براي جامعه هنرهاي نمايشي يزد

راهيابي تئاتر " چشمهاي مورب ، زلفهاي پريشان " به جشنواره بين المللي فجر+تصاویر

...