سرتیتر خبری
کمپین
پویش " نه به چهارشنبه سوری خطرناک" 16 اسفند 1395

پویش " نه به چهارشنبه سوری خطرناک"

پویش " نه به چهارشنبه سوری خطرناک " به منظور تجلیل و قدردانی از شهدای آتش نشان و در راستای ارتقای فرهنگ پیشگیری، پویش « نه به چهار ...